Regulamin konkursów „Rok w ogrodzie”
 fot. flickr/Petricia

Regulamin określa zasady udziału we wszystkich konkursach dla widzów przeprowadzanych na antenie programu 1 TVP S.A. w audycji pt. „Rok w ogrodzie”, emitowanej w soboty o godz. 7.35.

1. W konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. W konkursach można wygrać nagrody rzeczowe, a wartość nagrody wolnej od podatku tj. 760 zł. W przypadku nagrody o wyższej wartości niż 760 zł, zwycięzca konkursu zobowiązany jest odprowadzić podatek od wysokości wartości wygranej nagrody.

3. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy wysłać na adres email: rokwogrodzie@tvp.pl

4. Wśród nadesłanych prawidłowo odpowiedzi autorzy programu wybierają zwycięzców.

5. Pracownicy i współpracownicy Redakcji „Rok w ogrodzie” nie mogą brać udziału w konkursach.

6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

7. Imię i nazwisko oraz miejscowość zwycięzcy mogą zostać podane publicznie na antenie TVP1 i na stronie internetowej tvp.pl.

8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji konkursu i wydania nagrody.

9. Organizator zobowiązuje się do nie przetwarzania danych osobowych zwycięzców w celach innych, jak realizacja nagród konkursowych.

10. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych.

11. TVP S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

12. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

reklama